ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ: Περιληπτική διακήρυξη ανάδειξης αναδόχου για προμήθεια φαρμάκων

  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 23:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη περίληψη της διακήρυξης.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: