“Βροντάδος Ενεργειακή”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου Σταθμού.

Η “Βροντάδος Ενεργειακή” σε εφαρμογή της απόφασης Νο ΠΑΔΣ8/9/2812202 2 του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τους επαγγελματίες και τις εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις, και έχουν έδρα τη Χίο, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να υποβάλουν την οικονομική προσφορά τους, για τον “Σχεδιασμό – Αδειοδότηση – Προμήθεια – Εγκατάσταση – Λειτουργία & Συντήρηση” Φ/Β σταθμού.
Πρόκειται για έναν (1) Φωτοβολταϊκό (ΦΒ) Σταθμό ισχύος ~ 35 kWp , που θα συνδεθεί στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ κάνοντας χρήση του μηχανισμού Virtual net metering όπως ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 .
Η εγκατάσταση του ΦΒ εξοπλισμού θα υλοποιηθεί στο νοτινό τμήμα δίρριχτης στέγης επαγγελματικού κτιρίου στη περιοχή “ Βαβύλοι, Χίος ” (γεωγραφικό πλάτος 38.316695° & γεωγραφικό μήκος 26.100645°) με επιφάνεια τμήματος 240τμ (30μ Χ 8μ) και με ύψος κορυφής κτιρίου 7 μέτρα από το έδαφος.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο email  vrontadosenergy@gmail.com την Τετάρτη 25/1/2023 και από ώρα 18:00 έως και ώρα 18:08 και πρέπει να είναι εναρμονισμένες με τους τους όρους του: «Τεύχος Προδιαγραφών Νο 1» έτσι όπως αυτό είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της “Βροντάδος Ενεργειακής”.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε την αναλυτική Πρόσκληση και το Τεύχος Προδιαγραφών Νο 1.

Πρόσκληση για προσφορά εγκατάστασης σταθμού Τ.Νο 1