Αύξηση προϋπολογισμού των Δράσεων «Ψηφιακό Βήμα» & «Ψηφιακό Άλμα»

 

1)Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” με θέμα την αύξηση του προϋπολογισμού της από 50.000.000 ευρώ σε 84.400.000 ευρώ. 

Πατήστε στο σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/3h_tropop_vima.pdf  

 

 

2)Ανακοινώθηκε η τρίτη (3η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη Δράση “Ψηφιακό Αλμα” με θέμα την αύξηση του προϋπολογισμού της από 50.000.000 ευρώ σε 51.600.000 ευρώ.

  

Πατήστε στο σύνδεσμο

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20190227_Psifiako_Alma_Apof_3hs_Tropop_Ayksisis_PY.pdf 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ