ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, διακηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση χώρου (χώρος Α.Β. ΑΤΣΑΛΗΣ Ο.Ε.) προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας γραφείου Ι.Χ. αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου για τρία (3) χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου στις 20-10-2009, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11:30 έως 12:00.

Επίσης ο αντίστοιχος διαγωνισμός για την εκμίσθωση του χώρου AUTO HELLAS ATEE μετατέθηκε από 5 Οκτωβρίου 2009 για τις 22 Οκτωβρίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11.30 έως 12.00.

Πληροφορίες και όροι για τις διακηρύξεις παρέχονται στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου "ΟΜΗΡΟΣ" καθημερινά από 08:00 έως 14:00 και στο τηλέφωνο 22710-81402 έως 22710-81411.

Πηγή: ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΙΟΥ