Απόφαση Απόρριψης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό» (Α κύκλος)

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Απόρριψης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης “e-λιανικό -Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου , για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος”(Α κύκλος) σχετικά με την απόρριψη χιλίων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων (1.734) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.832.181,06 ευρώ.

Συνημμένη η σχετική Απόφαση.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: