Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης “e-λιανικό -επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος” (Α κύκλος) σχετικά με την αποδοχή ενενήντα τριών (93) ενστάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 431.008,24 ευρώ, καθώς και την απόρριψη διακοσίων εβδομήντα δύο (272) ενστάσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.253.189,92 ευρώ.

Συνημμένη η σχετική Απόφαση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: