Αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου μέσω ΤΠΕ” των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Δημοσιεύθηκαν αποφάσεις έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Δείτε αναλυτικά τις Αποφάσεις εδώ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ