Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας Γραφικής Ύλης

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου προμήθειας γραφικής ύλης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8, 4ος όροφος, τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:30.

Επισυνάπτεται η αναλυτική διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: