Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου: Ματαίωση και επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης)

Με νεότερη Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, αποφασίζεται η ματαίωση και επανάληψη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφορών για την  παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) στα κτήρια στέγασης των υπηρεσιών Α.ΚΑ.Μ.Κ.Υ Βορείου (Μυτιλήνη) και Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος) καθώς και Α.ΚΑ.Μ.Κ.Ε. Κυκλάδων(Ερμούπολη Σύρου).

Η  νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.

Η ταχυδρομική δ/νση κατάθεσης των προσφορών είναι η κάτωθι:

     Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

     Διεύθυνση Εσωτερικών

    Τμήμα Προμήθειας & Διαχείρισης υλικού

    Ακτή Μιαούλη & Μ.Μπότσαρη 2-8 (4ο όροφος)

    Τ.Κ. 18538, Πειραιάς

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να καλείτε στα τηλ. 2132026829, 2132026844, 2132026845

  Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 Αναφορικά με τη ματαίωση και επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να                           βρείτε περισσότερες  πληροφορίες  στο σχετικό επισυναπτόμενο έγγραφο.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ