Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου

Το Επιμελητήριο Χίου και ο Δήμος Χίου υλοποιούν από κοινού την πράξη με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου» με κύριο δικαιούχο το Δήμο Χίου και Συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Χίου.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην εμπορική περιοχή του Δ. Χίου, με στόχο την αναβάθμιση της εικόνας του εμπορικού – πολεοδομικού κέντρου του Δήμου Χίου, την ανάδειξη των επιχειρήσεων με ταυτόχρονη στήριξη της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα του τομέα του λιανικού εμπορίου και τη δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τους επισκέπτες – τουρίστες με ανάδειξη του εμπορικού και ιστορικού κέντρου.

Οι παρεμβάσεις που συνίστανται έχουν σκοπό να καταστήσουν τα εμπορικό κέντρο της Χίου πιο ελκυστικό, μέσω αναπλάσεων, δράσεων καλλωπισμού και εκσυγχρονισμού της προσβασιμότητας (mini bus) του κέντρου της Χίου, αισθητικής αναβάθμισης των προσόψεων των καταστημάτων, διοργάνωσης εκδηλώσεων για την ανάδειξη του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χίου και δράσεις επιβράβευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY)).

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται: Βόρεια οδό Φιστέλ ντε Κουλάνζ και τη συνέχεια της οδό Ροΐδου, μέχρι τη διασταύρωσή της με την οδό Βενιζέλου, νότια από την οδό Αμάντου και τη συνέχειά της Δωροθέου Πρωΐου, ανατολικά από την οδό Βενιζέλου και δυτικά από την οδό Απλωταριάς για το τμήμα από την οδό Αμάντου μέχρι και την οδό Ευστρατίου Αργέντη και από την οδό Αδελφών Ράλλη, για το τμήμα της περιοχής από την οδό Ευστρατίου Αργέντη μέχρι την οδό Ροΐδου.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΤΠΑ 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ