ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια πραγματοποίησης του εκδρομικού προγράμματος Ν. Θεσσαλονίκης έτους 2011, προκηρύσσει στις 23 Φεβρουαρίου 2011, ανοικτό διαγωνισμό , για τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι τις 3.00 μ.μ. στις 22 Φεβρουαρίου 2011.

Για την παραλαβή αντιτύπου της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο και στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331 ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oee.gr>ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

Πηγή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ