ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια πραγματοποίησης του εκδρομικού προγράμματος Ν. Θεσσαλονίκης έτους 2011, προκηρύσσει στις 3 Μαϊου 2011, ανοικτό διαγωνισμό , για την προμήθεια εισιτηρίων πλοίων.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέχρι τις 3.00 μ.μ. στις 2 Μαϊου 2011.

Για την παραλαβή αντιτύπου της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο και στα τηλέφωνα 22710-44330 ή 22710-44331 ή στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oee.gr>ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ> ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

 

Πηγή: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ