ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΧΙΟΥ

 

Σας ενημερώνουμε οτι το Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ Χίου προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση έργου καθαριότητας προϋπολογισμού πιθανής δαπάνης ποσού 133.584,00 ευρώ, για το χρονικό διάστημα 2/1/2010- 31/12/2010.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 11/12/2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στο κτίριο του Υποκαταστήματος.

Πληροφορίες και η χορήγηση των σχετικών εντύπων δίνονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες απο το Υποκατάστημα.

Πηγή: ΙΚΑ ΧΙΟΥ