ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε
Πλ.Γεωργίου Θεοτόκη 4, (Σαρόκο)
2ος όροφος, γραφείο Β3
Τηλ. Επικ.:26610-80065-80066
e-mail: ioniki.pisti@yahoo.gr
Κέρκυρα 4/2/2010

 

ANΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο Πιστωτικός Συνεταιρισμός ΣΥΝ.Π.Ε. ‘ΙΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ', υπό ίδρυση ΣΥΝ.ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ μέλος της Ε.Σ.Τ.Ε. (Έν. Συν. Τραπεζών Ελλάδος), θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με ανάθεση έργου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους έως Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 στο παρακάτω mail: ioniki.pisti@yahoo.gr
Θα προτιμηθούν μέλη ή τέκνα μελών του συνεταιρισμού.
Παρακαλούμε να υπάρχει σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Σπαής Σπύρος Διαβάτης Ανδρέας

Πηγή: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ