Έναρξη υλοποίησης του σεμιναρίου: “Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων” (ΕΦΕΤ).

Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου πρόκειται να υλοποιήσει το σεμινάριο “Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων”, την Τετάρτη  7 & 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 15:30 έως 20:30.  (Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι συνολικά 10 ώρες και  χωρίζεται σε 2 σεμινάρια των 5 ωρών).

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Χίου, στην οδό Φιλίππου Αργέντη 8 (1ος όροφος, πλαϊνή είσοδος).

Tο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν  τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε επόμενο σεμινάριο μπορούν να  βρουν αναλυτικές πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής εδώ.

 

Επισυνάπτεται το αναλυτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

Ωρολ. Πρόγραμμα