Ωρολόγιο πρόγραμμα σεμιναρίου Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων 10 & 17 Μαρτίου 2020

Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σεμιναρίου Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίμων που θα διεξαχθεί τη Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2020 και Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 15:00 – 20:00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Χίου (Φ. Αργέντη 8, 2ος όροφος).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο επόμενο σεμινάριο, μπορούν να λάβουν πληροφορίες και να δηλώσουν συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.chioschamber.gr/xios/articles/article.jsp?context=103&categoryid=25520&articleid=25815

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: