Χωρίς ιατρική κάλυψη οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ στη Χίο

Κύριε Διοικητή,

Η εφαρμογή από 01/01/2012 του Ενιαίου Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) βρίσκει τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στη Χίο σε απόγνωση και απελπισία.

Μέχρι σήμερα στο νομό της Χίου έχουν συμβληθεί με το νέο Οργανισμό μόνο έξι (6) ιατροί, τεσσάρων (4) ειδικοτήτων, με συνέπεια την πλήρη αδυναμία παροχής στοιχειώδους ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.
Ο προκαθορισμένος αριθμός των 50 ραντεβού εβδομαδιαίως, που αφορά τους ασφαλισμένους όλων σχεδόν των ταμείων, καλύπτεται μέσα στις δύο πρώτες ημέρες της εβδομάδος, ενώ η μη ύπαρξη ικανού αριθμού ιατρών όλων των ειδικοτήτων αναγκάζει τους ασφαλισμένους να υποβάλλονται σε δαπάνες για ιατρικές επισκέψεις, οι οποίες δεν αναγνωρίζονται από το ταμείο.

Η απαράδεκτα τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι, σε συνδυασμό με τον περιορισμό όλων των μέχρι πρότινος παροχών υγείας που προωθήθηκαν με τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, συνθέτουν μια άνευ προηγουμένου υποβάθμιση της ιατρικής περίθαλψης και οδηγούν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ σε αδιέξοδο και απόγνωση.

Επειδή οι εξελίξεις δεν προοιωνίζονται αισιόδοξες και ο κίνδυνος επιβάρυνσης της υγείας των ασφαλισμένων και ειδικότερα των χρόνια ασθενών είναι ορατός, για αυτό σας παρακαλούμε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επαναφορά της πρότερης εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργούλης

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ