ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟY

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επανερχόμαστε στο ιδιαίτερα σημαντικό για τον τοπικό επιχειρηματικό ιστό θέμα της αδυναμίας υλοποίησης εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου (3299/2004 και 3908/2011), κυρίως λόγω της απροθυμίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να δανειοδοτήσουν τους επενδυτές.

Παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις του Υπουργείου περί της επικείμενης αποδέσμευσης ικανής ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πραγματικότητα διαψεύδει με κατηγορηματικό τρόπο κάθε αισιόδοξη προοπτική με αποτέλεσμα αρκετά επενδυτικά σχέδια που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε μία εσωστρεφή νησιωτική οικονομία να παραμένουν βαλτωμένα.

Παρακαλούμε να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την πραγματική αποδέσμευση κεφαλαίων προς εκείνες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στοχεύουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια πριν ο χρόνος- που στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία λειτουργεί αμείλικτα- καταστήσει την όποια σκέψη για επενδύσεις όνειρο απατηλό.