ΦΕΚ1429/10.03.2023:Τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έως και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (1429/10.03.2023) η απόφαση(Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15102) παράτασης ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.5432/27.1.2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 06:00.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 1429/10.03.2023