ΦΕΚ 6240/9.12.22:Τα ισχύοντα μέτρα έως και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση (Δ1α/ΓΠ.οικ. 71042/9.12.2022) με την οποία παρατείνεται η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.66528/18.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 6240/09.12.2022