ΦΕΚ (4753 /Α/18.11.2020) – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τις διατάξεις για τη μείωση ενοικίων, τις επιταγές, την παράταση της δήλωσης πόθεν έσχες και άλλες σημαντικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (4753 /Α/18.11.2020) ο νόμος  που μεταξύ άλλων διατάξεων ρυθμίζονται τα κάτωθι:

– Η υποχρεωτική και προαιρετική μείωση ενοικίων για τους μήνες Οκτώβριο -Νοέμβριο (άρθρο 33)

– Μέτρα στήριξης εκμισθωτών/φυσικών προσώπων λόγω απώλειας μισθωμάτων τους (άρθρο 34)

– Ρυθμίσεις για την αναστολή πληρωμής αξιογράφων από πληττόμενες επιχειρήσεις (άρθρο 35)

– Παράταση έως 28.02.2021 για τη δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων  μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρο 27)

Αναλυτικότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο σχετικό ΦΕΚ.

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: