Υπουργείο Υγείας:Λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από την επιδημία του κορωνοϊού

Το Υπουργείο Υγείας απέστειλε εγκυκλίους σε όλες τις  Περιφέρειες της Χώρας  ενημερώνοντας για την εντατικοποίηση των μέτρων Υγιεινής σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ανακοινώνοντας  παράλληλα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού σε χώρους εργασίας». 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα καθώς και Οδηγίες για ταξιδιώτες, χρήστες τουριστικών υπηρεσιών. 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ