Υπουργείο Οικονομικών: Ένταξη νέων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Οικονομικών με τέσσερις αποφάσεις του πρόσθεσε δύο ΚΑΔ στις κάτωθι αποφάσεις :

Α.1072/2020

Α.1073/2020

Α.1074/2020

Α.1065/2020

Οι κλάδοι που προστέθηκαν και στις 4 αποφάσεις είναι :

1) Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και                           ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας.

2) Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης                προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών. 

Αναλυτικά οι αποφάσεις :

Α.1083/2020 Τροποποίηση της Α.1072/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  https://www.taxheaven.gr/circulars/32822 

Α.1084/2020 Τροποποίηση της Α.1073/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1158/Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. https://www.taxheaven.gr/circulars/32823 

Α.1085/2020 Τροποποίηση της Α.1074/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1159 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. https://www.taxheaven.gr/circulars/32824 

Α.1086/2020 Τροποποίηση της Α.1075/2020 απόφασης (ΦΕΚ 1160 Β’) και συμπλήρωση του Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων.  https://www.taxheaven.gr/circulars/32825 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ