Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα σεμινάρια “Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (ΕΦΕΤ)”

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Χίου διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σε ποιους απευθύνεται:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στο προσωπικό επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν  τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Στόχος Σεμιναρίων:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος: 10 ώρες

Κόστος προγράμματος: 80€ ( 50€ κόστος συμμετοχής + 30€ παράβολο ΕΦΕΤ)

Με το πέρας του προγράμματος ο καταρτιζόμενος λαμβάνει Βεβαίωση Εκπαίδευσης ΕΦΕΤ.

Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Χίου (Φ, Αργέντη 8)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν στο email: v.mimidi@chioschamber.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Βαλάντια Μιμίδη στο τηλ. 22710 44524. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: