Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 945/Β/21-3-2020 σχετικά με την τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων, λειτουργία τους κατά τις Κυριακές καθώς και καθιέρωση υποχρέωσης αυτών προς πώληση εφημερίδων.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: