ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Το Υπουργείο Εξωτερικών ικανοποίησε το αίτημα του Επιμελητηρίου για δωρεάν έκδοση βίζας σε μαθητές και σπουδαστές από την Τουρκία

Με σκοπό την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς την χώρα μας, ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Σταύρος Δήμας, με εγκύκλιο που απηύθυνε στις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στο εξωτερικό ζητά τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση των υπηκόων τρίτων χωρών στη διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων.

Ταυτόχρονα, επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης των δυνατοτήτων χορήγησης θεωρήσεων δωρεάν σε συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων, όπως παιδιά κάτω των 12 ετών, μαθητές, φοιτητές και συνοδεύοντες καθηγητές, οι οποίοι προτίθενται να επισκεφθούν τη χώρα μας για σκοπούς μελέτης ή εκπαίδευσης, καθώς και σε νέους έως 25 ετών οι οποίοι προτίθενται να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, αθλητικές, πολιτιστικές ή εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, που διοργανώνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

Η παραπάνω οδηγία ικανοποιεί πλήρως το αίτημα που απηύθυνε το Επιμελητήριο μας, με το αριθμ. πρωτ. 378/15-02-2012 έγγραφό του, στο Υπουργείο Εξωτερικών, ζητώντας την ατελή έκδοση βίζας σε τούρκους μαθητές και τους συνοδούς τους, οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς το νησί μας.
Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που ανέλαβαν τα Επιμελητήρια Χίου και Σμύρνης σχετικά με την ενίσχυση του μαθητικού, συνεδριακού και αθλητικού τουρισμού μεταξύ των περιοχών τους, κατά την συνάντηση τους στις 01/02/2012.

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου θεωρεί ιδιαίτερα θετική την εξέλιξη αυτή, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλά ωφέλιμη για την τοπική οικονομία στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, και δεσμεύεται να αναλάβει δράσεις, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, επιχειρηματίες του τουρισμού και το Επιμελητήριο Σμύρνης, για την αξιοποίηση της ευκαιρίας που ανοίγεται.

Για το Επιμελητήριο Χίου
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Γεωργούλης

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ