ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΧΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Στα πλαίσια της
ράσης
«Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες»

«Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες»της Πράξης «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική

και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου χώρου» πραγματοποιηθήκαν, τηνΤρίτη

» πραγματοποιηθήκαν, τηνΤρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2013, συναντήσεις εργασίας μεταξύ των

μελών της ομάδας έργου της
ράσης
, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του ήμουΧίου

, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, του ήμουΧίου, του Επιμελητηρίου Χίου και των εκπροσώπων επαγγελματικών και

παραγωγικών τάξεων.

.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας των φορέων της

Χιώτικης κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό

επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η συνέργεια του Πανεπιστήμιου με τους

παραπάνω φορείς στα παρακάτω θέματα:

:Επικαιροποίηση των γνώσεων των στελεχών των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης

και των επιχειρηματιών μέσω διαφόρων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

.Συνέχιση και επέκταση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του ΠΑ σε

υπηρεσίες/ τμήματα των παραπάνω φορέων.

/ τμήματα των παραπάνω φορέων.Σύνδεση θεμάτων τοπικού ενδιαφέροντος με θεματολογία διπλωματικών

εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και διδακτορικών

διατριβών.

, καθώς και διδακτορικών

διατριβών.

.Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ενίσχυσης της καινοτομίας και

βελτίωσης της επιχειρηματικότητας σε διάφορους παραγωγικούς τομείς.

.

Προτάσεις σχετικά με τις ανάγκες επιμόρφωσης και τυχόν σχετικές ερωτήσεις

μπορούν να υποβάλλονται στο e-mail της
ράσης
: pns4@aegean.gr.

e-mail της
ράσης
: pns4@aegean.gr.

Χίος 08.02.2013

08.02.2013

Καθηγητής Βασίλης Αγγελής

Επιστημονικός Υπεύθυνος
ράσης

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ