ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00

 Η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει στα γραφεία του Επιμελητηρίου, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 18.00', με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Ενημέρωση των νεοεκλεγέντων Βουλευτών Χίου, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο  επιχειρηματικός κόσμος του Νομού. Κατάθεση – συζήτηση προτάσεων για την αντιμετώπισησ τους.

ΘΕΜΑ 2ο: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε πρόταση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "Ελλάδα- Κύπρος 2007-2013".

ΘΕΜΑ 3ο: Κατανομή ποσοστού 3% απο εισπράξεις συνδρομών έτους 2008 στην Ο.Ε.Β.Ε. Χίου και τα Σωματεία μέλη της.

ΘΕΜΑ 4ο: Οικονομική ενίσχυση Συλλόγου Χίων Θεσσαλονίκης " Η Αγία Μαρκέλλα" 

ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ