ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΕΠΙ

Οι επιχειρήσεις -μέλη του Επιμελητηρίου Χίου που πληρώνουν το τέλος ΑΕΠΙ έχουν πληγεί καίρια λόγω τόσο της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και των σημαντικών συνεπειών της πρόσφατης καταστροφικής πυρκαγιά που έπληξε σε σημαντικό βαθμό την οικονομία του νησιού μας.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε :

• μείωση του αμοιβολογίου της ΑΕΠΙ κατά 40%
• αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης από την ΑΕΠΙ με βάση ρεαλιστικά στοιχεία που αφορούν την πραγματική αξία της εκμετάλλευσης .
• Εξαίρεση της υποχρέωσης πληρωμής ΑΕΠΙ για τους επαγγελματίες που διατηρούν καταστήματα εστίασης σε οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, οι οποίοι δεν βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ