ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA

 Προς: Κυρία Τίνα Μπιρμπίλη

 Υπουργό Περιβάλλοντος

Κοιν: 1) κα Ελπίδα Τσουρή
Υφυπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων
Νήσων & Αλιείας
2) κ. Κ. Μουσουρούλη-Βουλευτή Χίου
3) κ. Κ. Γανιάρη – Αντιπεριφερειάρχη Χίου
4) κ. Π. Λαμπρινούδη – Δήμαρχο Χίου

Κυρία Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στη ρύθμιση που συμπεριλάβατε στο νομοσχέδιο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σχετικά με τους νέους όρους δόμησης σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura, σας πληροφορούμε ότι το Επιμελητήριο Χίου είναι κατηγορηματικά αντίθετο με την προωθούμενη ρύθμιση, επειδή:

1) η αύξηση της έκτασης για δόμηση από 4 σε 10 στρέμματα, ουσιαστικά καταργεί την εκτός σχεδίου δόμηση σε ολόκληρη τη Βόρεια Χίο και τις Οινούσσες, που βρίσκονται σε περιοχή Natura, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος κλήρος στις περιοχές αυτές είναι πολύ μικρός και κατακερματισμένος.
2) θα αποδoμήσει την όποια προοπτική οικονομικής ανάπτυξης των παραπάνω περιοχών, θα συρρικνώσει την τουριστική ανάπτυξη και θα ενισχύσει το ρυθμό ερημοποίησης της Βόρειας Χίου.

Θεωρούμε τη συγκεκριμένη διάταξη άδικη, γιατί αντιμετωπίζει με ισοπεδωτική λογική όλες τις περιοχές Natura, χωρίς καμιά διάκριση ή πρόνοια για τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα χαρακτηριστικά που αυτές εμφανίζουν.

Βεβαίως και αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης μέτρων για την προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, όμως αυτό δεν μπορεί να συμβεί με τη θέσπιση οριζόντιων όρων δόμησης για όλες τις προστατευόμενες περιοχές, γιαυτό σας ζητάμε για την περιοχή Natura του νομού Χίου να παραμείνουν ως έχουν οι όροι εκτός σχεδίου δόμησης και παράλληλα να προχωρήσει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης και σχεδίου διαχείρισης, ώστε να αποδειχθεί αν υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των όρων δόμησης, καθώς και ποιες άλλες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν, γιατί ο χαρακτηρισμός Natura πρέπει να αναδειχθεί σε πλεονέκτημα και όχι τρόπος και μέσο ερημοποίησης των περιοχών που εντάχθηκαν στο δίκτυο.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ