ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΤΑ 6%

 

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χίου σας μεταφέρει την έντονη δυσαρέσκεια και απογοήτευση των επιχειρηματιών του νησιού μας για την πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε., που προτείνει αύξηση των εισφορών των ασφαλισμένων του Ταμείου κατά 6% (4-5 φορές πάνω από τον τρέχοντα πληθωρισμό).

Είναι προφανές ότι η παραπάνω απόφαση θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην παγκόσμια και την εθνική οικονομία και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στις μικρές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι σήμερα  ένα μεγάλο ποσοστό των ασφαλισμένων αδυνατεί να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει εκτός από χρεοκοπία και από απώλεια των ασφαλιστικών του δικαιωμάτων.

Κατά τη γνώμη μας η Διοίκηση του ΟΑΕΕ, του δεύτερου μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού της χώρας, επιλέγει λάθος δρόμο με το να προτείνει την εύκολη λύση της αύξησης των εισφορών, αντί να διεκδικήσει την ουσιαστική χρηματοδότησή του Ταμείου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και να επιδιώξει την εξεύρεση νέων πόρων, που θα δίνουν προοπτική και όχι πρόσκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων του.

Κατόπιν των ανωτέρω, κυρία Υπουργέ, σας ζητάμε να μην κάνετε αποδεκτή την πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, για περαιτέρω αυξήσεις των εισφορών, που τα τελευταία έξι (6)  χρόνια ξεπέρασαν το 70%, γιατί αυτό απαιτούν οι σημερινές συνθήκες, ο επιχειρηματικός κόσμος και οι εργαζόμενοι.

                                                                                                    

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ