Τα νέα μέτρα κατά της πανδημίας από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(389/Β/28.01.2023) η απόφαση (Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

ΦΕΚ 389/Β/28.01.2023