ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΧΗΜΕΙΩΝ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Φιλ. Αργέντη 8 Χίος, 19 Νοεμβρίου 2012
82 100 – Χίος Αριθμ. Πρωτ. 2158
Τηλέφ. : (22710) 44330, 44331
ΦΑΞ : (22710) 44332
e-mail : epimelit@otenet.gr

Προς: 1)Επιτροπή Αξιολόγησης
Υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2) Υπουργό Οικονομικών
κ. Γιάννη Στουρνάρα
3) Γενική Διευθύντρια
Γενικού Χημείου του Κράτους
κα Ασημίνα Παπαθανασίου
4)Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
κ.Κωστή Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:1)κ.Κωστή Μουσουρούλη
2)κ.Κων/νο Τριαντάφυλλο
Βουλευτές Χίου

Θέμα : Σχεδιαζόμενη κατάργηση Χημείων Τελωνείων Χίου -Σάμου

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την πρόθεση του ΥΠΟΙΑΝ να καταργήσει τις Διευθύνσεις Χημείων των τελωνείων Χίου και Σάμου και να προβεί στη μεταφορά των υπαλλήλων στην αντίστοιχη Διεύθυνση της Μυτιλήνης από την οποία θα εξυπηρετούνται τα πέριξ νησιά.

Τυχόν κατάργηση του Χημείου στη Χίο θα δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον ήδη δοκιμαζόμενο τοπικό επιχειρηματικό ιστό, που είτε εξάγει προϊόντα στην Τουρκία (ιχθυοκαλλιέργειες, ποτοποιία, μαστίχα, γλυκά κουταλιού κ.α.) είτε εισάγει προϊόντα και πρώτες ύλες.

Στην παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία όπου η εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων θα έπρεπε να ενισχύεται και να επιβραβεύεται, θεωρούμε αδιανόητο αντ' αυτού να δημιουργούνται ακόμη περισσότερα γραφειοκρατικά εμπόδια.

Σας γνωρίζουμε ότι το Επιμελητήριο Χίου διαφωνεί κάθετα με οποιαδήποτε σκέψη κατάργησης του Χημείου του Τελωνείου Χίου και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα για να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Γεωργούλης

Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ


Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ