ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χίου, κ. Αντώνης Ζαννίκος, μετά από πρόσκληση της Γ.Γ. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη, τη Δευτέρα 08/02/2010, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σ. Αρναουτάκη, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, καθώς και εκπροσώπων παραγωγικών και οικονομικών φορέων των τριών νομών, όπου συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, μεταξύ των άλλων επισήμανε:

Αναπτυξιακός Νόμος:
Κακώς έκλεισε ο ισχύον αναπτυξιακός νόμος, χωρίς να έχουν ήδη ετοιμαστεί και τεθεί σε ισχύ οι προωθούμενες από την Κυβέρνηση αλλαγές, διότι σήμερα -και άγνωστο μέχρι πότε-υπάρχει κενό στην κατάθεση επενδυτικών σχεδίων. Στον υπό διαμόρφωση νέο νόμο η περιοχή μας πρέπει να ενταχθεί στις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά και κίνητρα ενισχύσεων, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υπολείπονται αυτών που ίσχυαν πριν.
Επίσης στο νόμο πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη πρόνοια για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές και σε καμιά περίπτωση τα κίνητρα του δεν πρέπει να συνδεθούν με την απασχόληση και την καινοτομία, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής μας είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία οικογενειακές και μικρού μεγέθους.

Προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω του ΕΣΠΑ:
Μέχρι σήμερα παρατηρείται αδικαιολόγητα υπερβολική καθυστέρηση στην υλοποίηση των μέτρων του ΕΣΠΑ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμοι πόροι, που τόσο έχουν ανάγκη η οικονομία και η επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα μας.
Χαρακτήρισε αδικαιολόγητο το σπάσιμο στα δύο του προϋπολογισμού (1.050 εκ. ευρώ) του προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ μέσω των ΠΕΠ, που έληξε στις 18/12/2009, διότι αρκετές προτάσεις αναγκαστικά θα απορριφθούν.
Επίσης, τόνισε ότι η ειδική πρόνοια για τις επιχειρήσεις των νησιωτικών περιοχών που πρότεινε στον αναπτυξιακό νόμο, πρέπει να ισχύσει και στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ