ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8/7/2009 ΚΑΙ ΩΡΑ 19.00

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χίου θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση, στα γραφεία του Επιμελητηρίου, την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009 και ώρα 19.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 5η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου
(6 – 11/08/2009).
ΘΕΜΑ 2ο: Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο Επιμελητήριο Χίου – καθορισμός όρων
εργασίας, πρόσληψης και αμοιβής.
ΘΕΜΑ 3ο: Συνεργασία του Επιμελητηρίου με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
«ΕΛΑΝΕΤ», για την υλοποίηση δράσεων του ΕΠΑΕ.
ΘΕΜΑ 4ο: Υλοποίηση εγκριθείσας πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Rural
Inclusion «Διερεύνηση Εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα
e-Διακυβέρνησης».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2009.
ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ