Συνεδρίαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Χίου σήμερα Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

Τα Αξιότιμα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 

 

1. Αμπαζή Βικτωρία                                      11. Κυτριλάκης Δημήτριος    

2. Βαλτικός Μιχάλης                                      12. Λιβανού Αναστασία

3. Βεζέρης Κωνσταντίνος                              13. Μαϊστράλης Ζαχαρίας

4. Γεωργούλης Γεώργιος                                           14. Μαμαλής Γεώργιος

5. Γεωργούλης Μάρκος                                             15. Μόγιας Ιωάννης

6. Γιαννιτσάκης Κωνσταντίνος                                  16. Μονιούκας  Μιχαήλ

7. Γιαννούμης Δημήτριος                                           17. Ξενάκης Μιχαήλ

8. Γρηγοράκης Σταμάτιος                               18. Παπαμιχαλάκη Ελευθερία

9. Ζαννίκος Αντώνιος                                                19. Παπασταματίου Πέτρος 

10. Κιοσκεριάν Πέτρος                                             20.Χαβιάρας  Εμμανουήλ                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Αγαπητοί Συνάδελφοι

Παρακαλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  που  θα γίνει στα γραφεία  του Επιμελητηρίου,

την  Τετάρτη  24  Οκτωβρίου 2018  και  ώρα  17.30΄, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:΄Εγκριση καταβολής συνδρομής έτους 2018 στον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.)

ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση TravelTurkey.

ΘΕΜΑ 3ο: Πορεία προετοιμασίας επετειακής εκδήλωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

 

 

                                                                                                       Με τιμή

                                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                                Παντελής Λεγάτος

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ