Συνάντηση εργασίας με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτρη Φραγκάκη

Τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 διεξήχθη στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, Συνάντηση Εργασίας με το Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ, κύριο Δημήτρη Φραγκάκη, όπου  μεταξύ άλλων τέθηκαν δύο θέματα:

  • Η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος είναι συνάρτηση και του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων καταλυμάτων που λειτουργούν στη Χίο η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, καθώς οι απαιτήσεις για απασχολούμενο προσωπικό είναι απαγορευτικές για το νησί μας.
  • Η ανάγκη χάραξης και εξειδίκευσης  στρατηγικής τουριστικής προβολής σε επίπεδο νομού είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι ο διοικητικός διαμοιρασμός σε Περιφέρειες έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις αναφορικά με τις Πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί κατά καιρούς από νησιά με διαφορετικές ανάγκες.