Συμμετοχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΤF 2023 στη Βαρσοβία (16-18 Μαρτίου 2023).

Ακολουθεί επιστολή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αναφορικά με τη συμμετοχή της, στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΤF 2023 στη Βαρσοβία από 16 έως 18 Μαρτίου 2023.

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την συμμετοχή της Π.Β.Α. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΤF 2023 στη Βαρσοβία (16-18 Μαρτίου).

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. 125/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β.Α. εγκρίθηκε η συμμετοχή της Π.Β.Α. στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΤF 2023 στη Βαρσοβία (16-18 Μαρτίου). Η συμμετοχή της Π.Β.Α. στην ανωτέρω έκθεση θα πραγματοποιηθεί εντός του περιπτέρου του ΕΟΤ.

Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικότερης παρουσίας μας στην έκθεση, κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθεί εγγράφως η Δ/νση Τουρισμού (κα Αγγελική Πολυτάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τουρισμού, e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr  , τηλ.22513 54801-2) σχετικά με την παρουσία επαγγελματιών ή εκπροσώπων φορέων στο περίπτερο της Π.Β.Α. στην παραπάνω έκθεση. Επισημαίνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν προμηθεύονται κάρτες εισόδου με δική τους ευθύνη.

 

Επισυνάπτεται η επιστολή.

ΙΤΤF_ΒΑΡΣΟΒΙΑ 16-18/03/2023