Συμμετοχή Επιμελητηρίου Χίου στη Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Φορέων.

Το Επιμελητήριο Χίου συμμετείχε στη 2η Συνάντηση Εργασίας του Δικτύου Φορέων που οργανώθηκε από το Γραφείο Καινοτομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πραγματοποιήθηκε, διαδικτυακά, την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022. 

Στην ενημερωτική συνάντηση συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα και δράσεις του Γραφείου Καινοτομίας:

•       Διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (ΔΕΑ)

•       Χρονοδιάγραμμα εργασιών Γραφείου καινοτομίας

•       Συνεργασία μελών δικτύου φορέων

•       Ιστοσελίδα Γραφείου καινοτομίας