Συμμετοχή εμπορικών επιχειρήσεων κλάδων ένδυσης & ειδών οικιακού εξοπλισμού σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης

O Εμπορικός Σύλλογος Χίου και η ΟΕΒΕ αποφάσισαν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης που στοχεύει αφενός στη βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω του οποίου δίδεται η δυνατότητα στις τοπικές εμπορικές επιχειρήσεις των κλάδων ένδυσης και ειδών οικιακού εξοπλισμού να:

· Λάβουν επιδοτούμενη επιμόρφωση μέσω ΚΕΚ (η επιδότηση για κάθε καταρτιζόμενο αυτοαπασχολούμενο ή εργαζόμενο ορίζεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και η μέγιστη διάρκεια κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο είναι 300 ώρες)

· Λάβουν δωρεάν συμβουλευτική (από τοπικά γραφεία συμβούλων) που θα αφορά τις εξειδικευμένες ανάγκες τους (πχ ενημέρωση σχετικά με προγράμματα επιδότησης, βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, ενίσχυση της εξωστρέφειας , κ.α.)

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την Δήλωση Συμμετοχής έως την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και να την παραδώσετε στο Επιμελητήριο Χίου (κα Μυρσίνη Κουτσουράδη τηλ: 2271044330 ή να την στείλετε στο fax :22710-44332 )