Στις 15 Μαρτίου “μιλάμε” για τον τουριστικό κλάδο

  

Το Επιμελητήριο Χίου σας προσκαλεί σε ανοικτή συνάντηση ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων αναφορικά με τον τουριστικό κλάδο στη Χίο την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018 στο  Ομήρειο ΠΚΔΧ (Αίθουσα Συνεδρίων) ώρα 17:30.

 

Η πρωτοβουλία «μιλάμε» του Επιμελητηρίου Χίου αφορά στη σύγκληση κλαδικών συναντήσεων με στόχο αφενός τη διερεύνηση των ειδικών προβλημάτων κάθε κλάδου και, αφετέρου, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευθέτησή τους.

Για να έχουν οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου δύναμη, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των μελών μας. Η ανταλλαγή απόψεων αλλά και  καλών πρακτικών θα μας βοηθήσει να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί και χρήσιμοι.

 

Πρόσκληση
Πρόσκληση

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ