ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- MARKETING

Ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2011 με τίτλο "Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων-επικοινωνίας και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών-Marketing". Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους γραφείου και πωλητές καταστημάτων και έχει στόχο

να εξειδικεύσει τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων -μελών της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Χίου στις σύγχρονες τεχνικές των πωλήσεων στην επικοινωνία με τους πελάτες και την αποτελεσματική προώθηση προϊόντων και Υπηρεσιών προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των καιρών.

Εισηγήτρια θα είναι η κ. Πρωΐου Ευαγγελία, Οικονομολόγος, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΚΕΠΙΣ σε θέματα Διοίκησης και Μάρκετινγκ και σε Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντοπίζονται σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ, βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και τουριστικού σχεδιασμού.

3/4/2012
Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα με τίτλο "Σύγχρονες Τεχνικές Πωλήσεων-επικοινωνίας και Προώθησης
προϊόντων και υπηρεσιών-Marketing". Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 24 εργαζόμενοι σε μικρές επιχειρήσεις -μέλη της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Χίου οι οποίοι
διδάχθηκαν τις παρακάτω ενότητες:
Τεχνικές επικοινωνίας με τον πελάτη
Παρουσίαση του προϊόντος στο πελάτη
Τεχνικές ανάπτυξης οργανωμένης σκέψης στο Marketing
Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο της Εργασίας

Πηγή: Ο.Ε.Β.Ε.