Σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ-Έναρξη 1ου κύκλου του προγράμματος στις 26 Φεβρουαρίου 2022

Το ΚΕΚ Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνει πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. 

Ο 1ος κύκλος του προγράμματος ξεκινάει στις 26 Φεβρουαρίου 2022.

Στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου να είναι σε θέση να σχεδιάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα, διδακτικές ενότητες και να εργαστούν ως επαγγελματίες εκπαιδευτές σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (ενδεικτικά: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σχολές Γονέων, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), εκπαιδευτικές δομές οργανισμών και επιχειρήσεων).

Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλους τους εκπαιδευτές που διδάσκουν σε χρηματοδοτούμενα, από δημόσιους πόρους, προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.

Η διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι  160 ώρες, σύγχρονης και ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως  εκπαίδευσης και στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχεται πλήρης υποστήριξη στους συμμετέχοντες για την υποβολή του φακέλου τους στον ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Αθηναίου Αγγελική στο emaila.athinaiou@chioschamber.gr  ή  στο τηλ. 2271044524 (εσωτ. 304).

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ