ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Η.

Το Επιμελητήριο Χίου ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του στις οποίες η ΔΕΗ έχει κάνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλών έως τις 20/12/2010, ότι μπορούν να ρυθμίσουν το ποσό της οφειλής τους προσερχόμενοι στα τοπικά γραφεία της ΔΕΗ.

Ανάλογα με το ύψος της οφειλής προκαταβάλλεται το 30% έως 50% του χρεωστούμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να αποπληρωθεί έντοκα, με επιτόκιο 6,5%, έως το τέλος του 2011 με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

Η ρύθμιση αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τιμολόγια Γ21, Γ23, Γ21Β Γ23B)

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ