ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.

Κυρία Διοικητή,

Οι ισχύουσες ρυθμίσεις για την εξόφληση των καθυστερούμενων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3863/2010, την παρ. του α άρθρου 3 του ν. 4038/2012, αλλά και η νέα προωθούμενη ρύθμιση όπως δημοσιεύθηκε στον τύπο, αποδεδειγμένα έχουν περιορισμένη αποδοχή από τους επιχειρηματίες και κατά συνέπεια μικρό όφελος για τον οργανισμό, επειδή κατά την άποψή μας εξυπηρετούν μόνον τους μικροοφειλέτες.

Η βαθειά κρίση που διανύει η χώρα μας και η τραγική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις, έχει ως συνέπεια να αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των επιχειρηματιών που αδυνατούν να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και παράλληλα να διογκώνεται το ύψος των καθυστερούμενων οφειλών ανά οφειλέτη.
Οι ισχύουσες ρυθμίσεις που μεταξύ των άλλων προβλέπουν εξόφληση της οφειλής μέχρι 18 δόσεις, σε καμιά περίπτωση δεν εξυπηρετούν την πλειονότητα των σημερινών οφειλετών του ΟΑΕΕ, που οι οφειλές τους κυμαίνονται από 10.000 έως 20.000 ευρώ, για τον απλούστατο λόγο ότι ο ενδιαφερόμενος είναι αδύνατο να καταβάλει κάθε δίμηνο το ποσό που προκύπτει από τη ρύθμιση πλέον την τρέχουσα ασφαλιστική οφειλή.

Κατά την γνώμη μας η σημερινή κατάσταση επιβάλλει την εφαρμογή ευέλικτων μορφών ρυθμίσεων, που θα εξυπηρετούν τους οφειλέτες και θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε:
α) να αυξηθούν οι δόσεις εξόφλησης των καθυστερούμενων οφειλών σε 60 τουλάχιστον, για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με παράλληλη κατάργηση του ελάχιστου ποσού της δόσης και

β) χρονικά να μην συμπίπτει η καταβολή των ποσών για την δόση και την τρέχουσα οφειλή, αλλά τους μονούς μήνες να καταβάλλεται η τρέχουσα οφειλή και τους ζυγούς μήνες το ποσό της ρύθμισης.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργούλης

Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ