ΠΥΡΚΑΓΙΑ- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,
Θέμα: Σχεδιασμός στρατηγικού σχεδίου αναζωογόνησης της νήσου Χίου
Η πρωτοφανής σε μέγεθος, ένταση και διάρκεια πυρκαγιά της 18ης Αυγούστου, που έκαψε ένα μεγάλο κομμάτι του νησιού έχει ήδη δημιουργήσει ένα τεράστιο πλέγμα προβλημάτων ζωτικής σημασίας στο σύνολο των κατοίκων του νησιού που δυστυχώς θα γιγαντωθούν με την πάροδο των ετών καθώς :
Σημαντικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι του νησιού καταστράφηκαν και θα επηρεάσουν αρνητικά το σύνολο του επιχειρηματικού ιστού δεδομένου ότι:
o Καταστράφηκε σε μεγάλο ποσοστό (35 – 40%) ο μαστιχώνας του νησιού με αποτέλεσμα εκατοντάδες μαστιχοπαραγωγοί να περιέλθουν σε απόγνωση, καθώς η ανανέωση των μαστιχόδεντρων, ώστε αυτά να καταστούν παραγωγικά θα διαρκέσει περίπου 6-10 έτη . Η έλλειψη του εισοδήματος από την πώληση της μαστίχης που «ανακούφιζε» την ούτως ή άλλως χειμαζόμενη νησιωτική μας οικονομία θα επιβαρύνει το σύνολο του επιχειρηματικού ιστού της Χίου σε βάθος δεκαετίας.
o Καταστράφηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο από 60% το μελισσοκομικό δυναμικό του νησιού
o Καταστράφηκε μεγάλο μέρος του ελαιώνα του νησιού
o Δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς μεγάλο μέρος βοσκοτόπων καταστράφηκε και το κόστος μεταφοράς ζωοτροφών στο νησί είναι απαγορευτικό
o Το πλήγμα για τον τουρισμό του νησιού θα είναι ορατό τα επόμενα έτη, οπότε και αναμένουμε μείωση εισοδήματος προερχόμενου από τουριστικές δραστηριότητες
Ζητάμε την εκπόνηση άμεσου στρατηγικού σχεδιασμού πλέγματος ενεργειών με στόχο την αναζωογόνηση της Χίου και συγκεκριμένα :
• Κήρυξη της περιοχής ως πυρόπληκτης. Κήρυξη των καμένων δασικών περιοχών αναδασωτέων και ενίσχυση αγροτών για την φύτευση των καμένων αγροτικών εκτάσεων.
• Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών πόρων για την ανασυγκρότηση της οικονομίας του νησιού
• Ένταξη των επιχειρήσεων της Χίου σε ειδικό καθεστώς όσον αφορά τα προγράμματα ΕΣΠΑ
• Κινητοποίηση φορέων και ιδιωτών που έχουν την δυνατότητα να παράσχουν οικονομική ή άλλη βοήθεια
• Παροχή δυνατότητας αποπληρωμής φόρων σε περισσότερες δόσεις για τους κατοίκους (επιχειρήσεις & φυσικά πρόσωπα) του νησιού.
• Να δοθεί περίοδος χάριτος σε δάνεια (στεγαστικά, επιχειρηματικά, αγροτικά) πληγέντων από την πυρκαγιά
• Να προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των πυρόπληκτων
• Άμεση αποζημίωση των πληγέντων χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από ΕΛΓΑ
• Άμεση εκπόνηση αντιπλημμυρικών έργων
Η αμεσότητα στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού ανασυγκρότησης του νησιού είναι κρίσιμη, καθώς λόγω και της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας πολλοί νέοι άνθρωποι που είχαν στραφεί στην πρωτογενή παραγωγή (μαστιχοπαραγωγοί, μελισσοπαραγωγοί κ.α.) και έχουν μείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας ενδέχεται να εγκαταλείψουν το νησί αναζητώντας σε μεγάλα αστικά κέντρα απασχόληση, δεδομένο που θα καταστήσει το νησί μας σε βάθος χρόνου ένα νησί γηρασμένο.
Ευελπιστούμε αυτή τη φορά να τύχουμε της αρωγής και προστασίας του Ελληνικού κράτους, ώστε όλοι μαζί να ξαναζωντανέψουμε τη Χίο και σε ελάχιστο χρόνο να ατενίζουμε εμείς και τα παιδιά μας το μέλλον με αισιοδοξία.

Ο Πρόεδρος

Γεωργούλης Γεώργιος
Χίος, το Νησί της ΜΑΣΤΙΧΗΣ

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ