Πρόσκληση συμμετοχής στο υπό σύσταση Χιακό Δίκτυο Αγροδιατροφής

Το Επιμελητήριο Χίου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη δημιουργία Χιακού Δικτύου Αγροδιατροφής.

Το μέλη του Δικτύου θα αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αγροδιατροφής και βασική αποστολή του θα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

Ø  Η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής 

Ø  Η αξιοποίηση της τοπικής διατροφικής παράδοσης

Ø  Η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κουλτούρας

Ø  Η αξιοποίηση συνεργιών με άλλους τοπικούς φορείς

Ø  Η εκπόνηση προωθητικού υλικού για την τοπική γαστρονομία (ιστοσελίδα , ψηφιακό υλικό κλπ)

Ø  Η συμμετοχή σε Εκθέσεις εγχώριες και Διεθνείς

Ø  Η διοργάνωση εξειδικευμένων events (πχ Φεστιβάλ γαστρονομίας)

Ø  Η αξιοποίηση opinion leaders στο χώρο της γαστρονομίας

Ø  Η δημιουργία Τοπικού Προτύπου Ποιότητας για τα τοπικά προϊόντα

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαβούλευση για τη σύσταση του  Χιακού Δικτύου Αγροδιατροφής παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη φόρμα έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, στο email: a.athinaiou@chioschamber.gr.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ