Επιμελητήριο Χίου: Πρόσκληση στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:00

Στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού και προκειμένου οι Ομάδες Τοπικής Δράσης και οι Αστικές Αρχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να συντάξουν ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Στρατηγικής για την ζώνη παρέμβασης τους, διοργανώνουν Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με την υποστήριξη του Γραφείου Καινοτομίας ΠΒΑ (Μηχανισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΒΑ).

Το Επιμελητήριο, ως ο αντιπροσωπευτικότερος φορέας επιχειρηματικότητας, συνεισφέρει στην εν λόγω προσπάθεια υποστηρίζοντας τους στρατηγικούς φορείς με στόχο οι Διαδικασίες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης να επιφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην προσπάθεια προετοιμασίας των μελλοντικών προσκλήσεων που θα είναι είτε χωρικού είτε και οριζόντιου χαρακτήρα και τις οποίες θα προετοιμάσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Βόρειο Αιγαίο 2021-2027.

Στο ανωτέρω πλαίσιο καλείστε στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Χίου την Πέμπτη, 1/6/2023  και ώρα 18:00 με στόχο την ανάδειξη των προτεραιοτήτων και περιοχών παρέμβασης που θα συμπεριληφθούν στους τομείς της RIS 3 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση:

Πρόσκληση