ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

Κύριε Υπουργέ,

Αναφερόμενοι στην προδημοσίευση της προκήρυξης του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σας υποβάλλουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις και προτάσεις.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι από το σημαντικό αυτό πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της χώρας εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπως οι ηλεκτρολόγοι και οι υδραυλικοί, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη νομική μορφή του Συνεταιρισμού.
Επίσης στη θεματική ενότητα «Τουρισμός», το ελάχιστο όριο των 30.000 € του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας είναι πολύ υψηλό, με αποτέλεσμα αρκετές επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων και καταλυμάτων που διατηρούν από 8 δωμάτια και άνω να αποκλείονται από το πρόγραμμα. Αντίθετα επιχειρήσεις από 1-7 δωμάτια δεν αντιμετωπίζουν κώλυμα, λόγω του τρόπου υπολογισμού του κύκλου εργασιών με βάση το τεκμαρτό εισόδημα που δηλώνουν.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένη την αναγκαιότητα ενίσχυσης των προαναφερόμενων επιχειρήσεων, λόγω και των συνεπειών που υφίστανται από την οικονομική κρίση οι κλάδοι του τουρισμού και των κατασκευών, σας ζητάμε: α) να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι δραστηριότητες του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή του συνεταιρισμού και β) να μειωθεί στα 15.000 € το ελάχιστο όριο του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας για τις επιχειρήσεις της θεματικής ενότητας «Τουρισμός».

Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας, είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Ζαννίκος

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ