ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Επιμελητήριο Χίου έχει γίνει δέκτης σημαντικού αριθμού καταγγελιών από μέλη του τα οποία διαμαρτύρονται ότι δέχθηκαν τηλεφωνικές οχλήσεις από εταιρείες οι οποίες έναντι αμοιβής ( 100 ευρώ ) υπόσχονται ότι θα αποστείλουν έντυπο Οδηγό Πλοήγησης σε Προγράμματα Επιδότησης .

Έχοντας αναγνώσει τον Σχετικό Οδηγό ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το περιεχόμενό του είναι ανεπίκαιρο και περιέχει πολλές ανακρίβειες.

Το Επιμελητήριο Χίου μέσω της ιστοσελίδας του www.chioschamber.gr η οποία είναι πλήρως ενημερωμένη σχετικά με τα προγράμματα επιδότησης αλλά και μέσω της μηνιαίας έκδοσης της «Επιμελητηριακής Επικοινωνίας» παρέχει έγκυρη και έγκαιρη (πριν προκηρυχθούν τα προγράμματα επιδότησης) ενημέρωση στα μέλη του.

Συνιστάται λοιπόν στα μέλη μας να μην συναινούν στην χρέωση που τους προτείνεται (με αντικαταβολή) από τις προαναφερθείσες εταιρείες αλλά να αναζητούν την δωρεάν παρεχόμενη σχετική ενημέρωση από το Επιμελητήριο Χίου.